ET-2000 Charakterystyka

Możliwości systemu ET-2000 są bardzo duże. Najważniejsze z
nich to:

– ewidencja zakupów towarów,
– ewidencja sprzedaży towarów i usług,
– ewidencja innych ruchów magazynowych,
– kontrola zamówień i rezerwacji dla odbiorców,
– przygotowanie zamówień dla dostawcy,
– wystawianie dowolnych dokumentów finansowych i magazynowych z możliwością anulowania i odłożenia
– Faktura VAT, Rachunki uproszczone, Paragony, Faktura Eksportowa,
– Rezerwacje, Zamówienia,
– Wydanie na Zewnątrz, Przesunięcie międzymagazynowe MM,
– Przelewy, dokumenty KP, KW, Polecenia księgowania,
– inne – drukowanie dokumentów TAX Free,
– łączenie wskazanych dokumentów, – wystawianie dokumentów od cen netto i brutto,
– możliwość wystawiania dokumentu bez konieczności wprowadzenia kontrahenta na listę,
– możliwość sprzedaży usług bezpośrednio na dokumencie bez kartoteki usługi,
– wystawianie jednego dokumentu na podstawie innego,
– możliwość rozdzielania zawartości jednego dokumentu na kilka innych,
– ewidencja magazynów wg FIFO,
– ewidencja magazynu w cenach zakupu i w cenach sprzedaży,
– prowadzenie kartotek towarowych, kontrahentów, kont księgowych i wieku innych pomocniczych słowników,
– kalkulacja cen sprzedaży towarów na podstawie narzutu i marży (również walucie obcej),
– kilka jednostek miary dla tego samego towaru,
– kilka cen sprzedaży dla każdego towaru lub dla grupy towarów,
– tworzenie grup towarów i kontrahentów
– montaż jednego towaru z wielu innych,
– system wielu kodów dla jednego towaru
– system skrótów i szybkiego wyszukiwania dla kontrahentów,
– definicje stawek VAT, form płatności, operatorów, dokumentów, kursów walut
– prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
– prowadzenie kont banków i kas (raporty, wyciągi) oraz innych dowolnych kont księgowych (koszty, inwestycje),
– przeprowadzanie inwentaryzacji,
– wykonywanie wszelkich zestawień, rejestry VAT, zestawienia obrotów w różnych ujęciach (globalnym, na kontrahentów, grupy towarowej, w czasie, itp.), analiza dokumentów i zysku, rozliczeń z kontrahentami, analiza stanu i rotacji magazynów (w pełni definiowalne przez użytkownika),
– praca w czasie rzeczywistym ze zintegrowanym systemem finansowym FK-2000,
– współpraca z urządzeniami fiskalnymi, – przenoszenie danych za pomocą dyskietek lub internetu,
– zaawansowany system kontroli danych, napraw oraz archiwizacji,
– kontrola dozwolonych operacji na poziomie uprawnień operatora.
– niezawodna praca w sieci komputerowej